top of page

HF-Stevnet 2010

Hedmark folkemusikklags årlige stevne gikk av stabelen 24. april i Folkets hus på Hamar. Hensikten med HF-stevnet er å gi utøvere av folkemusikk og -dans i fylket en arena for formidling av sine lokale tradisjoner. Stevnet skal også være en sosial møteplass for utøvere i fylket og stimulere til videre arbeid og utvikling. Med andre ord stedet hvor rekrutter, juniorer og andre får sin debut. Dessverre ser rekrutteringen i fylket ut til å bli stadig mindre. Til tross for at det var mange deltagere på stevnet, var det få enkeltdeltagere i de unges klasser. Med unntak av en hallingdanser var de øvrige unge spellmenn, så aller dårligst står det til med rekruttering til dansen. Kanskje et varsku til alle lokallag i fylket om å sette inn tiltak for å sikre arvtagere og et levende miljø for vår dyrebare kulturarv.

På stevnet deltok våre rekrutter Marius Westling og Christopher Rossebø både i solo og i gruppespell og høstet stor applaus. Spellmannslaget stilte med en liten gruppe på åtte personer i både Bygdedansspell og Runddansspell, og ble nummer to i begge klassene bak Ole og Thomas Nilssen fra Løten. På hhv. tredje og fjerde-plass i bygdedansspell kom The Westlings og Anne Marit Jota/Ole Nilssen., alle med deltagere fra laget.

Etter stevnet dro vi hjem til Marit og Thomas Westing, som er bosatt på Hamar, siden Marit hadde lovet oss både nachspiel og overnatting. Men vi var alle slitne etter en lang dag så sent ble det ikke.Comments


bottom of page