top of page

Utgivelser

I 1992 kom vi med vår første CD/MC-produksjon med god støtte og konsulenthjelp av lagets første musikalske leder, Sven Nyhus. Med målrettet og flittig øving over tid oppnådde vi et resultat som vi er meget stolte av. Belønningen for mange års forberedelser kom med nominasjon til Spellemannprisen. Det skulle gå 13 år før vi kom med vår neste CD-produksjon Hjemve i 2005, en utgivelse der hovedtema var polstradisjoner i Østerdalen. Denne gangen med jazzmusiker Carl Petter Opsahl som produsent.

Plata inneholder et knippe av de eldste slåtteformene i Østerdalen. Vi har konsentrert oss om tradisjonsstoff fra Elverum i sør til Tolga i nord, med den mangfoldige tradisjonen som hovedtema. Noen av slåttene er gamle, mens andre er forholdsvis nykomponerte, men i tradisjonell stil.

 

Vi har også valgt å ta med en svensk polska, Julottan, som vi har lært av ”vår” riksspelman Thomas Westling. Både fordi vi synes den er vakker, men også som en hyllest til vårt nære slektskap med den svenske folkemusikken. Springleik, springar, pols, polsk, polsdans! Dette er noen av betegnelsene vi finner på polsene i Østerdalen. Mange hører til samme rytmiske familie, men danses ulikt. Et godt eksempel er polsken i Rendalen og polsdansen i Elverum som har samme oppbygging. Slåttene er korte og danserne promenerer mellom hver slått. Likevel har de litt forskjellig karakter, noe vi forsøker å gjenspeile gjennom musikken vår.

Slik polsdansen fra Elverum danses i dag, er den mer spretten og livfull enn polsken fra Rendalen. I polsken glir tonene mer i hverandre og vi kan ane at dansen danses med et høytidelig preg.

Polsken i Rendalen har blitt spilt og danset på ulike måter avhengig av hvor i kommunen tradisjonsbærerne har bodd.Vi har valgt å spille polsken i form etter Ottar Nysveen (1916-1999) fordi vi synes den stilen passer best slik polsken danses i dag. I bygdene nord for Rendalen og Engerdal er det tradisjon for lengre slåtter uten promenade, mens sørover til Elverum er slåttene korte.

Det finnes mange slåtter i Østerdalen som har både rytmiske og melodiske slektninger i andre distrikter, og Folldal er kanskje den bygda som har ivaretatt flest. Dette er naturlig med tanke på gruvedriften ved Folldal verk som tiltrakk seg arbeidskraft fra andre områder. Her møttes springleik, springar og pols i skjønn forening! Hjemve betyr hjemlengsel, men lengselen er ikke nødvendigvis rettet mot et bestemt sted. Det kan like gjerne være en musikalsk lengsel eller en lengsel mot noe mer udefinerbart.

Vi vil rette en spesiell takk til produsent Carl Petter Opsahl for gode råd og musikalske bidrag. Plata fikk god mottakelse blandt musikkritikerne.


Her er et utdrag av anmeldelsen til Bjørn Hovde på groove.no:

«Jeg mener Hjemve målbærer en positiv og fruktbar tilnærming til tradisjonsstoffet. Hver generasjon må tillates å ta opp tradisjonene på sin måte, forme det overleverte etter sin egen erfaring. Slik Østerdølenes Spellmannslag tolker tradisjonene på denne plata, puster de liv inn i et gammelt stoff, gjør det plastisk og vibrerende. Dette ligger langt fra stivnede forestillinger om folkemusikk som død, mumifisert kultur best egnet for norsk-amerikanere på cruisevisitt. Levende sett, levende tenkt, levende framført. Bare lytt til Springar (etter Melvin Tronsgård) og jeg spør: Finnes det andre norske plater dette året med en slik gåsehudfaktor som dette sporet pisker opp?»

Spor:
Snusgubben
Polsk/Andraas-Polsken/Polsk
Pols
Kaffeskvetten
Halling
Springleik
Vals
Glade Gudor/Polsdans/Polskdans
Villblomster
Pols
Vals
Springleik
Pols
Polsk/Polsk/Polsk
Kongepokal-Springleik
Springar
Bånsull/Skottenes Hjemve
Springleik
Tematyven
Julottan

Hjemve (2005)
Østerdølenes Spellmannslag (1992)

Lagets første plateutgivelse kom i 1992 etter mange år med planlegging og øving.

Med denne utgivelsen ønsket laget å vise noe av mangfoldet i slåttemusikken, runddanstradisjonen, storgardsmusikken og vokalmusikken i Østerdalen. Vi konsentrerte oss om et område fra Vingelen i nord til Elverum i sør når vi fant låtmaterialet for de 25 lydsporene på plata.

 

Tidligere musikalsk leder Sven Nyhus var produsent, og innspillingen ble gjort av Jan Erik Kongshaug ved Rainbow Studio. Produksjonen ble godt mottatt og ble etter lansering spilt en god del på radio. Utgivelsen ble også nominert til Spellemannsprisen i klassen Folkemusikk / Tradisjonsmusikk.

Spor:

Galopp etter Marius Nytrøen

Pols etter Martin Strøm

Halling etter Thorvald Tronsgård

Polonese etter Tollef N. Mykleby

Stor-Elvdalspolsk etter Martinus Helgesen

Den Glydne Sol, etter Ingeborg Hollseter

Brudedans etter Malena-Knut

Vals etter Thorvald TronsgårdRaspeleken etter Marius Nytrøen

Langs Med Seterveien, etter Jostein Nytrøen

Spretten / Budeia På Nysetra / Fjellminner, etter Ottar Nysveen

Simpel Larsen, etter Kjetil Bjørgan

Vals etter Guren Hole og Sæming Hole

Brudemarsj etter Martinus Amundsen

Velt-Hurven, Marius Nytrøen

Reinlender etter Thorvald Tronsgård

Masurka etter Oluf Melvold

Pols etter Jostein Nytrøen

Brudeslåtten, etter Martin Strøm

Sullan, Lullan Bånet / Bånsull, etter Ingeborg Hollseter, Malin Haugen og Solveig Haugen

Springleik etter Thorvald Tronsgård

Fandens Polsdans, etter Jostein Nytrøen

Østerdalsgalopp, trad.

Reinlender etter Einar Nytrøhaug

Halling etter Martinus Helgesen

bottom of page