top of page

Julekonsert for østerdøler i Oslo 2019

Rundt 250 østerdøler fant veien til Sofienberg kirke da Østerdølenes lag i Oslo arrangerte gratis julekonsert.

Østerdølenes lag i Oslo har snart 100 års erfaring med å samle østerdøler til kulturelle og sosiale arrangementer i Oslo. Foreningen ble stiftet i 1922 og har både kor, musikkorps, spellmannslag, idrettslag og hytte. Onsdag 4.desember var det duket for julekonsert i Sofienberg kirke. På scenen stod koret, korpset og spellmannslaget. Leder Marianne Arnemo fra Tynset var konferansier.


Julemusikk og folkemusikk

Det nylig etablerte koret «KORØLIO» med dirigent Simen Nygård Stubbe fra Tynset i spissen, startet konserten med vakker sang. Blant annet sang de sin egen versjon av Vazelina Bilopphøggers «Hem’att tel jul» arrangert av dirigent Stubbe selv. Sammen med felesolister fra spellmannslaget gjorde de også en nydelig «Juledrøm» med arrangement av Majorstuen og Steinar Brekken.

Østerdølenes Musikkorps går for å være Oslos morsomste korps og spiller til vanlig konserter både i Osloområdet og i Østerdalen. Per Kristian Lundin fra Alvdal er leder for korpset og loset publikum gjennom et flott julerepertoar som inneholdt blant annet «Bånsull i advent» og «Tre nøtter til Askepott». De avsluttet med en Selmas sang fra «Snøfall» med korpsets egen Karoline Klæva fra Elverum som solist.

Østerdølenes Spellmannslag, som nylig kom på 1.plass i Oslokappleiken, spilte folketoner fra Østerdalen under sin del av julekonserten. Både reinlender i form etter Jon Kvernmo fra Vingelen og bruremarsj i form etter Tormod Sæteren fra Folldal stod på programmet. Marit Westling fra Hamar er utdannet fiolinpedagog og har i 32 år vært musikalsk leder for spellmannslaget. Hun har bidratt stort til spellmannslagets formål «å videreføre og formidle folkemusikk fra Hedmark». Spellmannslaget har forøvrig utgitt to CD’er, hvor den første ble Spellmann-nominert.

Som seg hør og bør ble hele konserten rundet av med allsang til Deilig er jorden, der både koret, musikkorpset og spellmannslaget stilte på scenen samtidig.


Minnefondutdeling og tale fra æresmedlem

Østerdølenes lag har et «Minnefond» som ble opprettet for 30 år siden da et medlem døde og familien ønsket en pengegave til Østerdølenes lag i Oslo i stedet for blomster i begravelsen. Fondet gjør økonomisk tildeling til personer, grupperinger eller prosjekter som styrker Østerdølenes lags utviklingsperspektiver. Christin Fiskvik fra Minnefondets styre annonserte under konserten at det var Østedølenes kor, KORØLIO, som får økonomisk støtte i år fordi de på under et år har etablert et kortilbud som har rekruttert mange nye medlemmer til foreningen. Koret har gjort flere opptredener i Oslo, blant annet på Livestock og Regionrådet for fjellregionen sitt arrangement «Hemmatt» i vår og det populære Osloarrangementet «Elvelangs i fakkelys» i høst. Koret ledes av Yngvild Rye fra Tolga.

Med lange tradisjoner og nært forestående 100-års jubileum var det en glede at æresmedlem i Østerdølenes lag, Halvard Sletten, hadde anledning til å komme på konserten. Han har vært medlem i foreningen siden han flyttet til Oslo fra Rendalen på 40-tallet. 95-åringen, som fortsatt er en svært aktiv mann, holdt tale og fortalte artige anekdoter om det å bli gammel før han avsluttet med dikt av Vidar Sandbeck.


Medlemsvekst og optimisme

Det er mange små og store bygdelag i Oslo. Det har de siste årene vært en negativ trend blant bygdelagene som sliter med rekruttering og synkende medlemstall. Og man kan spørre seg om det fortsatt er behov for bygdelag i byen. Østerdølenes lag i Oslo er imidlertid unntaket. Foreningen har hatt en medlemsvekst det siste året, fra 150 til 250 medlemmer. Tiltak som nyhetsbrev på mail, aktiv bruk av Facebook, utvidet aktivitetstilbud og økt synlighet av aktivitetene innen musikk og idrett, har vært effektivt i å øke medlemstallet.

Østerdølenes lag i Oslo skal fortsette sitt arbeid for å samle østerdøler som bor i Oslo. Målet er at man kan føle seg «heme i byen» gjennom musikk, idrett og sosiale tilstelninger. Østerdølenes lag ønsker også være en bidragsyter til å promotere Østerdalen i Oslo gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Med julekonserten tar foreningen juleferie og lader opp til ny innsats for Østerdølenes samhold i Oslo i 2020.Skrevet av Marianne Arnemo

Comments


bottom of page