top of page

Styret

Leder: Karoline Mikkelsen Knutsen

Epost:  

Tlf: 

Nestleder: Sofie Årøe Lange

Epost: 

Tlf:

Musikalsk leder: Marit Westling

Epost:

Tlf:

Kasserer:  Sigurd Gjerde

Sekretær:  Eline Kjernmoen

Styremedlem:  Gunnar Blikstad

Vara: Kåre Reitan

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

bottom of page